Voortgang CHIBB

voor voortgang CHIBB kijk nu op https://www.facebook.com/chibbatelier
VO maquette minor Duurzame bouwtechniek

Studenten van de minor duurzame bouwtechniek hebben het afgelopen half jaar in verschillende projecten en in atelier vorm gewerkt aan het tot stand brengen van het VO. Onderzoeksrichtingen waren onder andere: vorm, constructie, stromen koppelen, materialisatie, bouwfysica / comfort en stedenbouwkundige situatie.

Door de studenten uit de minor duurzame bouwtechniek is een visie opgesteld voor de te bouwen gebouwen aan de hand van onderzoekskaders. Deze kaders werken als richtlijnen voor het ontwerp.

Doel van het CHIBB-project is het zo te realiseren dat de werking identiek is aan een situatie in CHIBB+. Het project zal zo gerealiseerd moeten worden dat de geformuleerde kaders getest kunnen worden. Bijvoorbeeld woningscheidende wanden (CHIBB+) zullen dus als gevels (CHIBB) bijzonder goed geïsoleerd worden en geen openingen krijgen.

Om het conceptuele te benadrukken zal de uitvoering gebaseerd worden op de geplande levensduur van 4 jaar. Onderdelen zullen nadrukkelijk een ander kwaliteitsniveau krijgen dan in CHIBB+ voorzien. Gevels zullen vereenvoudigd worden en de tweede huid zal een tijdelijk karakter krijgen. Minder kwaliteit wordt op zich als passend gezien bij dit concept-huis. Juist wel zal gepoogd worden de kaders te realiseren, zodat die ook getest kunnen worden.

Specifieke voorbeelden van kaders:

–  Tweede huid:
de tweede huid is essentieel in het concept vanwege de bufferwerking en het comfort, het eetbaar dak waarmee stromen gekoppeld kunnen worden en de woon/leef kwaliteit. Om dit passend te realiseren zal in afwijking van het CHIBB+ project gezocht worden naar een standaard oplossing met een zeer eenvoudige tweede huid van folie.

–  Functies en stromen koppelen:
om in het concept-huis toch de koppeling van stromen en functies te kunnen testen, zal de woning aan de noordzijde worden uitgebreid met een atrium en een werkruimte. In afwijking van het CHIBB+ project zal de omvang van het atrium kleiner worden, afgestemd op CHIBB. Ook het kantoordeel zal als eenvoudige werkruimte worden gerealiseerd.

–  Bio-based en/of recycled:
juist omdat het concept-huis een geplande levensduur heeft van 4 jaar kan het project van (eventueel kwalitatief mindere) recyclede materialen worden uitgevoerd. Zeker de werkruimte, die niet gebouwd wordt om intern comfort te meten.

–  Herbruikbaar / te recycle-en:
omdat de levensduur maar 4 jaar is, is het kader om te bouwen met enkel herbruikbare of te recycle-en materialen nog meer van belang. 
CHIBB wordt een concepthuis met een ruwe en ruige structuur, opgebouwd van hergebruikte en bio-based materialen, gericht op het doel 4 jaar als testcase dienst te doen.

CHIBB wordt een concepthuis met een ruwe en ruige structuur, opgebouwd van hergebruikte en bio-based materialen, gericht op het doel 4 jaar als testcase dienst te doen.

Be the first to start a conversation

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: