Afstuderen 2015

Nu CHIBB gerealiseerd is kan je afstuderen op de werking van CHIBB. We gaan CHIBB 4 jaar onderzoeken of de bedachte concepten ook echt werken. Tijdens de bewoning door een gezin gaan wij metingen verrichten en vergelijken met een referentie-woning. Ook gaan we aanpassingen doen aan CHIBB en de effecten meten. Dit onderzoek kan jij binnen of met de SUS-ateliers uitvoeren. Als je mee wilt doen of als je zelf plannen hebt, kan je mailen: SUS@HR.NL

 

VOORBEELDEN AFSTUDEERONDERWERPEN (binnen het atelier en/of binnen een ander bedrijf):

 Wat wordt van de afstudeerders verwacht?

Duurzaamheid in de Bouwkunde vereist het vermogen om te denken in extremen, op meerdere gebieden. Van de studenten wordt een onderzoeksvaardige houding verwacht en een duidelijke visie op duurzaamheid. Duurzaamheid gaat in dit geval verder dan energiehuishouding maar heeft onlosmakelijk relaties met bouwtechniek, materialen en constructie.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

VORM

– Compact versus flexibel bouwen

Compact bouwen vraagt minder grondstoffen en minder energie. Een klein, compact gebouw geeft ook minder ruimtebeslag. Afgewogen zal moeten worden dat er wel een bijzondere, ruimtelijke (great space) en multifunctionele oplossing gezocht wordt. Met deze aspecten is het kader zo compact mogelijk. Wat zijn de invloeden van de andere kaders.

MATERIAAL

– Bio-based en recycled

Opbouw uit natuurlijke of gerecyclede materialen, waardoor een gebouw met een minimale milieubelasting wordt gerealiseerd. Het kader is dat alle materialen bio-based en/of gerecycled zijn. Er wordt een lijst opgesteld van materialen die nu nog onmogelijk binnen dit kader vallen. Onderzocht wordt of dit in de toekomst wel tot de mogelijkheden gaat behoren. Lijst vormt basis voor nader onderzoek.

– Demontabele houtconstructies voor verdiepingsbouw:

– onderzoek naar producten en fabrikanten, systemen en toepassingen met focus op DEMONTABEL

– Onderzoek naar methodes om de “duurzaamheid” van constructiematerialen en hele constructies te meten.

– meetniveaus afbakenen

– hoe omgaan met integrale bouwelementen?

– welke instrumenten op basis van welke informatiestand (SO – VO – DO – BE) hoe bruikbaar?

– wat betekenen de meetresultaten voor het (keuze-)proces?

KOPPELEN FUNCTIES / STROMEN

– functies en stromen onderzoek: inventarisatie stromen van alle functies met hoeveelheden: welke onderdelen zitten in het gekoppelde systeem; wat zijn de grenzen van het systeem; wat zijn de uit- en ingaande stromen; wat zijn de processen binnen het systeem; wat is de ideale functie-mix om maximaal stromen te koppelen; MFA (material flow analyses) en sankey diagrammen van nu en na koppelingen.

vorm- en materiaalkeuze rapportage op basis van de kaders.

rapportage van functies- en stromenkoppeling, met sankey diagrammen van in- en uitgaande stromen.

COMFORT

Een unit uit het gebouw zal voorafgaand aan realisatie doorgerekend moeten worden op het gebied van energie-zuinigheid en comfort. Vooraf zullen ontwerpbeslissingen doorgerekend en geoptimaliseerd moeten worden. Dat is in de kern de opdracht van het afstuderen.

De onderzoeksvraag kan luiden: “Hoe kan CHIBB energiezuinig gerealiseerd worden, met maximaal comfort”.

In de oriëntatiefase zullen vragen beantwoord moeten worden als: welke parameters zijn bepalend voor comfort en hoe zijn die terug te koppelen naar de constructie? En wat zijn de gevolgen voor het binnenklimaat bij energiereductie?

Om de vraag te beantwoorden zal CHIBB gemodelleerd moeten worden en in een serie aan varianten dynamisch doorgerekend moeten worden. De berekeningen moeten slim worden uitgevoerd!  Middels rekenresultaten zal de koppeling te maken zijn tussen energie en binnenklimaat. Uiteindelijk zal hieruit een advies moeten volgen voor de ultieme, optimale CHIBB.

Be the first to start a conversation

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: