Proefopstelling groengevel RDM Campus

Posted on 31 mei 2013 door

0Het tweede huis voor concept house village is op komst. Het concept huis genaamd CHIBB van de Hogeschool Rotterdam heeft goedkeuring gekregen om gebouwd te gaan worden.

Dit concept huis is ontwikkeld door de minor “duurzaam integrale bouwtechniek 2011-2012” en verder uitgewerkt in twee opvolgende leerbedrijven.

Voor het project is een brede duurzaamheidsvisie opgesteld, zoals biobased materiaalgebruik, stromen koppelen en rekening houden met comfort. Ook het onderdeel hergebruik is verwerkt in het gebouw en het liefst zo dichtbij mogelijk om het transport te verminderen.

Zo wordt er op de noordgevel van de werkruimte gebruik gemaakt van hergebruikte kunststof kozijnen.

In de conceptfase van het huis was al vastgelegd dat het gebouw een groene uitstraling zou moeten krijgen. Daarom zouden de gevels groengevels worden. Om dit aspect nog duurzamer te maken werd er onderzocht op welke manier met hergebruikte materialen een gevelsysteem te ontwikkelen is.

Zo ontstond het idee om met hergebruikte aluminium damwandplaten te gaan werken. Deze worden veel gebruikt voor loodsen en er zijn veel loodsen in de omgeving van Concept house village.

 

Aangezien de ontwikkelaars van de groengevel meer technisch verstand hadden dan van ecologie werd er besloten om samen te werken met een groengevel expert. Zo onstond de samenwerking met Schadenberg Combi Groen. Dit bedrijf houd zich bezig met complexe terreinsituatie zoals daktuinen en gevelbegroeningen. Het bedrijf heeft ook ecologen in dienst waarmee over het systeem is gesproken. Er kwamen een aantal punten naar boven waar nog niet eerder over na was gedacht.

 

Na de gevel uitvoerig te hebben gedetailleerd leek het verstandig om een proefmodel te maken voordat het gebouw met zo’n 180 m2 te bekleden zonder zeker te weten dat het concept ook echt werkt.

Het proefmodel is door hulp van het albeda college in elkaar gezet en vervolgens door Schadenberg in samenwerking met studenten ingevuld.

 

De proefopstelling  bestaat uit drie verschillende delen. Het bovenste gedeelte van het linker deel is de gevel zoals deze is bedacht door de studenten van het concept house, Het systeem eronder is het systeem dat in samenwerking van de studenten van het concept huis en schadenberg is bedacht en het systeem rechts is een standaard systeem van Schadenberg.

 

De systemen staan er niet om te vergelijken welke het beste systeem is maar om te ontdekken wat de goede aspecten van elk systeem zijn waardoor het werkt.

De gevel staat op de oostzijde van het RDM gebouw. Dit is essentieel aangezien het op CHIBB op dezelfde wijze is georienteerd. De plantsoorten zijn hier dan ook op afgestemd.

Ferry Nitzsche

Posted in: Uncategorized