Dagboek CHIBB Deel 1: Marten Verhaar – Lerend bouwen CHIBB

Posted on 4 april 2012 door

1


Vanuit het schetsontwerp heeft een minor groep gedurende een half jaar gewerkt om tot een voorlopig ontwerp te komen. Tijdens dit proces is op geringe schaal rekening gehouden met de indeling, de meeste energie is echter gestoken in de onderzoeken ten behoeve van de materialen, constructie etc.

Het CHIBB gebouw is op te delen in drie onderdelen; namelijk woning, kantoor en atrium. Voor elk van deze onderdelen gelden verschillende eisen en kaders waar rekening mee gehouden dient te worden.
Ik ben begonnen met het maken van ruwe schetsen waardoor ik allerlei opties, mogelijkheden en bedenksels op papier heb gezet. Vervolgens ben ik de meest serieuze en haalbare opties verder uit gaan werken om deze vervolgens voor te stellen aan de opdrachtgever. Tijdens de vergaderingen met de opdrachtgever is er dan vaak een selectie van een aantal opties gemaakt welke nader bekeken dienden te worden. Zo is er voor elk van de onderdelen een voorstel op tafel gekomen wat uiteindelijk verder uitgewerkt kan worden tot D.O.

In sommige gevallen ben ik begonnen met een bepaald uitgangspunt, heb ik andere mogelijkheden bekeken om vervolgens terug te keren naar het eerste uitgangspunt. Op deze manier is dit eerste uitgangspunt echter wel goed onderbouwd.
Zo heb ik voor de woning vanuit het V.O. de woonkamer op de verdieping geschetst, en de slaapkamers op de begane grond. Later heb ik dit gebaseerd op nieuwe inzichten weer omgewisseld, dit met oog op eventuele minder validen bezoekers voor wie het gemakkelijker is wanneer de woonkamer op de begane grond is gepositioneerd.  Gedurende het proces en na overleg met de opdrachtgever is echter weer terug gekeerd naar de uitgangspunten vanuit het V.O. aangezien het niet haalbaar is om drie slaapkamers, welke aan de zuidgevel moeten grenzen, en een badkamer op de verdieping te realiseren.

Om tot een realistische indeling te komen is het van belang om goed te overleggen met de personen die zich onder andere richten op de constructie en op installaties. Gedurende dit proces bleek dit nog lastiger dan verwacht, gemaakte keuzes werden niet altijd duidelijk gecommuniceerd waardoor niet iedereen met dezelfde uitgangspunten aan het werk was. Het is belangrijk om tijdens het uitwerken van verschillende opties, voordat er overleg is met de opdrachtgever, al overlegt wordt tussen de verschillende disciplines om alle opties goed te kunnen onderbouwen en op elkaar af te kunnen stemmen.
Dit is voor ons een goed leerpunt geweest, het is belangrijk om gemaakte keuzes en uitgangspunten op een overzichtelijke plaats op te hangen zodat dit voor iedereen duidelijk is. Op deze wijze is het mogelijk om het gehele werkproces integraal te houden, dit is voor ons op dit moment nog steeds een leerproces.

Posted in: Uncategorized